Veterinarska ambulanta privatne prakse

za male životinje BOŠNJAK & MIOČ Split

Veterinary Clinic - Tierklinik - Clinique vétérinaire - Clinica Veterinaria - Veterinární klinika

Najbolje za Vaše ljubimce od 2007. godine

Dinka Šimunovića 2A, 21000 Split, Hrvatska

od 12.09.2016. preselili smo na adresu Dinka Šimunovića 2a

021 455 594

098 978 60 86

info@ambulantabosnjak.hr

radno vrijeme:

pon-pet 8:00-20:00 h

sub 8:00-12:00 h


Naš tim

*

mag. univ. spec. Ivica Bošnjak, dr. med. vet.

Ivica Bošnjak

Ivica Bošnjak rođen je 30.01.1966. u Splitu.
Veterinarsku školu je završio 1984. godine.
Studirao je na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu gdje je diplomirao 1992. godine.
Od završetka školovanja kontinuirano radi u veterinarskim ambulantama na poslovima liječenja malih životinja. Privatnu praksu pokrenuo je 2007. godine.
Sveučilišni poslijediplomski specijalistički studij smjer: "Patologija i uzgoj domaćih mesoždera" završio je 2010. na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu.
Tijekom svih godina rada redovito pohađa stručne seminare i edukacije iz područja male prakse.

*

mag. univ. spec. Igor Mioč, dr. med. vet.

Igor Mioč

Igor Mioč rođen je 8.12.1971. u Kninu.
Kemijski školski centar je završio 1990. godine.
Studirao je na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu gdje je diplomirao 2001. godine.
Od završetka školovanja kontinuirano radi u veterinarskim ambulantama na poslovima liječenja malih životinja.
Ambulanti Bošnjak & Mioč pridružuje se 2012. godine.
Sveučilišni poslijediplomski specijalistički studij smjer: "Patologija i uzgoj domaćih mesoždera" završio je 2013. na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu.
Kontinuirano pohađa stručne skupove kod nas i u inozemstvu te stečena znanja aktivno primjenjuje u svakodnevnoj praksi.
Igor Mioč je međunarodni kinološki sudac aktivan u radu HKS-a, Boxer kluba Hrvatske i ATIBOX-a te uzgajivač pasmine BOSTON TERIJER.


*

dr. med. vet. Ana Šurija Fundak

Ana Šurija Fundak

Ana Šurija Fundak rođena je 20.05.1978. u Splitu.
I. jezičnu gimnaziju je završila 1996. godine.
Studirala je na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu gdje je i diplomirala 2004. godine.
Od završetka školovanja kontinuirano radi u struci na poslovima liječenja malih životinja u azilu i veterinarskim ambulantama te sudjeluje na stručnim skupovima.
U Veterinarskoj ambulanti Bošnjak & Mioč radi od 2010. godine.


*

vet. tehničar Daria Bošnjak

Daria Bošnjak

Daria Bošnjak rođena je 16.10.1974. u Splitu.
Veterinarsku školu završila je 1993. Od završetka školovanja radi u veterinarskim ambulantama.
U Ambulanti Bošnjak & Mioč radi od 2007. godine.