Veterinarska ambulanta privatne prakse

za male životinje BOŠNJAK & MIOČ Split

Veterinary Clinic - Tierklinik - Clinique vétérinaire - Clinica Veterinaria - Veterinární klinika

Najbolje za Vaše ljubimce od 2007. godine

Dinka Šimunovića 2A, 21000 Split, Hrvatska

od 12.09.2016. preselili smo na adresu Dinka Šimunovića 2a

021 455 594

098 978 60 86

info@ambulantabosnjak.hr

radno vrijeme:

pon-pet 8:00-20:00 h

sub 8:00-12:00 h


O nama

Veterinarska ambulanta za male životinje Bošnjak & Mioč je ambulanta privatne prakse, 100% u privatnom vlasništvu.

Vlasnici ambulante su:

* mag. univ. spec. Ivica Bošnjak, dr. med. vet.
* mag. univ. spec. Igor Mioč, dr. med. vet.
veterinari s višegodišnjim iskustvom u praksi liječenja malih životinja.
Ambulantu je 2007. godine pokrenuo mag. univ. spec. Ivica Bošnjak, dr. med. vet. u želji da omogući postojanje kvalitetne veterinarske usluge te usluge higijene i uljepšavanja životinja u Splitu.

Za Veterinarsku ambulantu Bošnjak & Mioč rade i:

* dr. med. vet. Ana Šurija Fundak
* vet. tehničar Daria Bošnjak
koje također imaju višegodišnje iskustvo u praksi liječenja malih životinja.

Ambulanta se nalazi u Splitu, Dinka Šimunovića 2A. U ugodnom ambijentu ambulante nude se osnovne i složenije usluge veterinarske prakse za male životinje te usluge kupanja i šišanja životinja.

Raspolažemo potrebnim uređajima i opremom te stručnim i sposobnim kadrom. Nudimo kvalitetnu veterinarsku uslugu za male životinje uz vrlo pristupačne cijene. Zahvaljujemo na povjerenju!

puno ime: Veterinarska ambulanta privatne prakse za male životinje BOŠNJAK - MIOČ,
vlasnici: mag.univ.spec. Ivica Bošnjak, dr.med.vet. i mag.univ.spec. Igor Mioč, dr.med.vet.,
adresa: Dinka Šimunovića 2A,
tel: 021 455 594,
fax: 021 455 595,
mob: 098 978 6086,
e-mail: info@ambulantabosnjak.hr ili ivica.bosnjak1@st.t-com.hr
web-stranica: www.ambulantabosnjak.hr
OIB: 12537247978,
žiro-račun: 2402006-1140112638
kod Erste&Steiermärkische Bank , Jadranski trg 3A, 51000 Rijeka, Hrvatska